Disclaimer - Woninginrichting Gebr. Bakker

Zoeken
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Wie zijn wij ?
Disclaimer voor website Gebr.Bakker & Zn.

Gebr.Bakker & Zn, hierna te noemen , verleent u hierbij toegang tot website en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.
Gebr.Bakker & Zn behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u 
mededeling te hoeven doen.
De informatie op website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. 
Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Gebr.Bakker & Zn.

Beperkte aansprakelijkheid

Gebr.Bakker & Zn spant zich in om de inhoud van website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. 
Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
In het bijzonder zijn alle prijzen op de website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. 
Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. 
Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.
Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Gebr.Bakker & Zn nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Gebr.Bakker & Zn.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Gebr.Bakker & Zn, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Gebr.Bakker & Zn
Hoogstraat 28 – 44
2851 BG HAASTRECHT
0182-501313
KvK 29000370

 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu